Refakatçilerin uyması gereken kurallar

Hasta refakatçileri (hekim ve hemşirelerin direktifleri dışında) hastaya yönelik herhangi bir uygulama yapmamalıdırlar.

Refakatçiler, hastaneye ait eşya ve malzemeleri düzenli ve temiz kullanmalı, zarar vermemelidirler.

Refakatçiler, adlarına düzenlenmiş refakat kimlik kartlarını sürekli takmalıdırlar.

Refakatçiler, refakat kartlarını göstermek sureti ile hastane yemek hizmetlerinden ayrı bir ücret alınmadan yararlanırlar.

Refakatçi değişimleri ve hasta ile ilgili sorunlar da servis hemşiresine bilgi verilmelidir.

Hasta ziyaretlerine kuru veya canlı çiçek getirmenin, her hasta için uygun olmayacağı unutulmamalıdır.

 
© 2016 Toros Devlet Hastanesi Hastanesi. Tüm Hakları Saklıdır.