Değerlerimiz
27 Ocak 2022

TEMEL DEĞERLERİMİZ

• Evrensel sağlık ilkelerine uymak,
• Katılımcı, şeffaf ve paylaşımcı olmak,
• Yenilikçi olmak,
• Dürüstlük ve güven,
• Takım çalışması, işbirliği,
• Sürekli eğitim.

KALİTE POLİTİKAMIZ

• İnsana ve çevreye saygı,
• Sürekli gelişim için sürekli eğitim,
• Modern bir çalışma ortamı,
• Sürekli, etkin ve eşitlik ilkelerine uygun hizmet,
• Bireysel ve toplumsal memnuniyeti arttırmak,
• Sektörler arası işbirliği, ilkeleri doğrultusunda ve yürürlükteki mevzuat çerçevesinde öncelikle hak sahiplerinin ve çalışanlarımızın memnun ve mutlu olduğu kaliteli bir sağlık hizmeti vermektir.

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

• İnsan ve çevreye saygı temelinde;
• Ekolojik dengeyi korumak,
• Çevre ile ilgili yasalara uymak
• Çevre bilinci oluşturmak
• Sürdürülebilir çevre anlayışında gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakmak.

EĞİTİM POLİTİKAMIZ

• Tüm çalışanlarımıza çağın ve bilimin gereklerine uygun, nitelikli sağlık hizmeti sunabilmeleri için eğitimlerini sürekli kılmaktır.

TANITIM POLİTİKAMIZ

• Ulusal ve uluslar arası düzeyde bilimsel, sanatsal ve kültürel etkinlikleri desteklemek,
• Yazılı ve görsel basın ile ilişkileri geliştirmek,
• Hastanemizin tanıtımında internetin etkin olarak kullanılmasını sağlamak,
• Çeşitli sağlık kuruluşları ile bilgi paylaşımında bulunmak.
• Sunduğumuz sağlık hizmeti ile hasta ve çalışan memnuniyetini arttırmak ve kendi tanıtımımızı hizmetimizle sağlamak.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

Tüm çalışanlarımızın, çalışma alanlarındaki risklerini göz önüne alarak;
• İş Sağlığı ve Güvenliği konuları ile ilgili ulusal kanun ve yönetmeliklere uymak, uluslar arası standartlar doğrultusunda hareket etmek.
• Tüm çalışanlarımızın katılımı ile tehlikeleri kaynağında kontrol altına alarak kaza ve hastalıkları en aza indirgemek.
• Hizmet alanlar ve tüm çalışanlarımız için iş sağlığı ve güvenliği açısından gerekli donanımı temin etmek.
• İş sağlığı ve güvenliği açısından tehlike ve riskleri periyodik olarak gözden geçirmek.
• Periyodik sağlık taramalarını yaptırmak, gereken önlemleri almak,

TOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZİ POLİTİKAMIZ

• Ağır ruh sağlığı sorunları bulunan bireylerin; hastaneye yatırılmalarını önlemek, yeti yitimini asgari seviyeye çekmek ve işlev iyileşmesini sağlamak amacıyla biyolojik ve psikososyal müdahaleler sunulmak,
• Ağır ruh sağlığı sorunu bulunan yakınlarına bakan aileler için odaklı destek ve psikoeğitim yapmak,
• Sosyal işlevin istikrarlı hale getirilmesi ve bireyin toplum hayatı içerisinde geçirdiği süreyi arttırmak,  
• Toplumda ruhsal hastalıklarla ilgili damgalama eğiliminin azaltılmasına katkıda bulunmak.

PALYATİF BAKIM HİZMET POLİTİKAMIZ

• Hastanın yaşamına yıllar eklemek değil, yıllarına yaşam eklemek, 
• Hastanın fiziksel, sosyal, psikolojik ve manevi gereksinimlerini karşılamak,
• Ailenin psikososyal gereksinimlerini saptamak ve karşılamak,
• Hem hasta hem aile için yaşam kalitesini arttırmak.

EL HİJYENİ POLİTİKAMIZ

• Sağlık hizmeti ilişkili enfeksiyonların kontrolünün sağlanması ve oranlarının azaltılmasında en etkili ve en ucuz yöntemin el yıkama olduğunu anlatmak,
• Sağlık hizmetiyle ilişkili enfeksiyonların önlenmesi amacıyla sağlık personeline, hastalara, hasta refakatçilerine ve ziyaretçilerine el hijyeninin bireysel sorumluluk olduğunu sürekli hatırlatmak,
• El hijyeni uyumunu arttırmak ve sürekliliğini sağlamak için eğitimler planlamak ve uygulamak,
• El hijyeninin; el yıkama, antiseptik el yıkama, alkollü el antiseptiği ile el ovalama ve cerrahi el antisepsisi dahil tüm uygulamaları kapsamasını sağlamak,
• Tüm çalışanlarımızın sağlık hizmeti sunumu esnasında ve sonrasında “El Hijyeni Talimatı”na uygun el hijyeni sağlamanın başlıca görevleri arasında olduğunu bilmelerini sağlamak,
• Sağlık personeli, diğer çalışanlar, hastalar, hasta refakatçileri ve ziyaretçilerin el hijyenine yönelik standart uygulamalarını belirlemek,
• El hijyenine uyumun artırılması için fiziksel ortama yönelik olarak planlamalar yapmak,
• El hijyenine uyum standartlarını iyileştirmek ve sürdürmek,
• El hijyenine uyumun artırılmasına yönelik multidisipliner ve çok boyutlu programlar geliştirmek,
• El hijyenine uyumun artırılması amacıyla anlaşılır ve hedef kitleye uygun dikkat çekici mesajlar vermek ve örnek teşkil eden rol modelleri ön plana çıkarmak,
• El hijyenine uyumun yüksek olması için; el hijyeninin kurumsal bir öncelik olarak benimsenmesi ve el hijyenini geliştirmeye yönelik faaliyetlerin süreklilik kazanmasını sağlamak,
• Sağlık personelinin el hijyeni uyumunu takip etmek, uyum oranlarının geri bildirimini sağlamak.
• El hijyeni uyumunu olumsuz etkileyen faktörleri belirleyerek uyumun artırılmasına yönelik stratejilerin geliştirilmesini sağlamaktır.