Göğüs Hastalıkları Kliniği
28 Mayıs 2021

GÖĞÜS HASTALIKLARI KLİNİĞİ

Uzm. Dr. Mustafa   ERSÖZ

Uzm. Dr. Suzan BAYINDIR

Uzm. Dr. Emine KARARMAZ

Uzm. Dr. Çiğdem BERKEŞOĞLU

Uzm. Dr. Sibel ARSLAN

Uzm. Dr. Nebihe İSAOĞULLARI

     Toros Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği'nde altı uzman görev yapmaktadır. Hastanemizin merkez binasında bulunan dört poliklinik odası, solunum fonksiyon test laboratuarı, bronkoskopi  ünitesi  ve sigara bırakma ünitesi ile hizmet vermekteyiz.

     Solunum fonksiyon testi laboratuarında solunum fonksiyon testi ve bronkodilatasyon testi uygulanmaktadır. Bronkodilatasyon testi bronkodilatör adı verilen nefes açıcı ilacın uygulanmasından sonra solunum fonksiyon testinin tekrarlanması ve ilaç yanıtının değerlendirilmesidir.

     Bronkoskopi ünitesinde 1 adet fleksıbl fiberoptik bronkoskopi bulunmaktadır. Bronkoskopi işlemi ile solunum yollarının görüntülenmesi sağlanmakta, tanısal amaçlı biyopsiler alınabilmektedir. Bronkoskopi işlemi başta akciğer kanseri olmak üzere, bazı akciğer hastalıklarının erken ve kesin tanısına olanak sağlamaktadır.

     Sigara bırakma polikliniğimizde, sigara bağımlılığı tedavisi için başvuran hastalarımızın tedavi ve takiplerini yapmaktayız. Aylık olarak yapılan hasta bilgilendirme toplantıları yüzyüze eğitim ve farmakoterapi temelinde tedavi verilmektedir.

Ayrıca göğüs hastalıkları poliklinik bünyesinde deri prick testleri uygulanmaktadır.

     Yatarak tedavisi gereken hastalarımız için kliniğimize ait 23 yataklı servis bulunmaktadır.

     Göğüs hastalıkları kliniğinin tanı ve tedavi alanına giren başlıca hastalıklar; astım, kronik obstruktif akciğer hastalığı (koah), akut kronik bronşit, akciğer kanseri, akciğer zarı hastalıkları, akciğerin infeksiyöz hastalıkları zatürre (pnömoni), tüberküloz(verem),  interstisyel akciğer hastalıkları, sarkoidoz, akciğer embolisi,  mesleksel akciğer hastalıkları,  uykuda solunum bozuklukları ve sigara bağımlılığıdır.