Diğer Üniteler
09 Şubat 2022

Sigara Bıraktırma
Evde Bakım Hizmetleri
Beslenme ve Diyet
Sosyal Hizmet Birimi Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi
Hastane Enfeksiyonları Sürveyans ve Kontrol Birimi
Eğitim Birimi
Hasta Hakları Birimi
Organ Bağışı
Psikoloji