Tarihçemiz
25 Ocak 2022

Hastane Tarihçemiz Mersin Toros Devlet Hastanesi;

1954 yılında Çukurova Fabrikası revirinde “Mersin Sağlık İstasyonu” olarak hizmet vermeye başlamıştır.

1955 yılında 20 yataklı “SSK Mersin Dispanserin’e,

1960 yılında da 60 yataklı “SSK Mersin Hastanesi’ne dönüştürülmüştür.

1965 yılında şu anda hizmet vermekte olduğumuz alana inşa edilen hastaneye taşınmıştır. 1994 - 1997 yıllarında açılan yeni bir ek bina ile hastanemizde bazı revizyonlar yapılarak 512 yataklı hale getirilmiştir. 19 Şubat 2005 tarihinde 5283 sayılı kanun ile yapılan Sağlıkta Dönüşüm Projesi ile Sosyal Sigortalar Kurumuna bağlı olan hastanemiz, Çalışma ve Sosyal Yardım Bakanlığı’ndan Sağlık Bakanlığı’na devredilerek adı “Mersin Toros Devlet Hastanesi” olarak değiştirilmiştir.

2006 – 2007 yıllarında önce Mezitli ilçesinde, daha sonra da Yenişehir ilçesinde 2 adet semt polikliniği açılmıştır.

Bu tarihten sonra, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan incelemeler doğrultusunda, hastanemizin var olan fiziki koşullarının iyileştirilmesi için yeni hizmet binası yapılmasında karar verilmiştir. Yeni hizmet binası çalışmaları 2010 yılı Haziran ayında başlatılmıştır.

2013 yılı Şubat ayında B ve C blok tamamlanarak hizmete açılmıştır. 2015 yılı ocak ayı itibarıyla da A blok tamamlanarak hizmete açılmıştır.

Hizmete açıldığı dönemde 255 yataklı olan hastanemizde, 19 yataklı 3. Basamak ve 6 yataklı 2. Basamak yoğun bakım bulunmaktaydı.

Şehrimizin gelişen ihtiyaçları göz önünde bulundurularak hastanemizin yatak kapasitesinin arttırılmasına ilişkin çalışmalar yapılmıştır.

Öncelikli olarak 9 yataklı 1. Basamak yoğun bakım oluşturulmuştur. Ayrıca kliniklerde yatak sayıları artırılarak toplam yatak sayısı 350’ye çıkartılmıştır.

2016 yılında 50 yataklı AMATEM’in hastanemize bağlanması ile toplam yatak sayımız 400’e çıkmıştır.

9 yataklı 1. Basamak yoğun bakım seviyesi 2. Basamağa çıkartılmıştır.

Hastanemize bağlı Merkez TRSM 2015 yılında hizmete girmiştir. 2016 yılında Hüseyin dağlı TRSM de hastanemize bağlanmıştır.

Hastanemiz hemodiyaliz ünitesi 2016 yılında hizmet vermeye başlamıştır.

2017 yılının ekim ayında 50 yataklı KAMATEM (Kadın Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi) - ÇAMATEM (Çocuk Ergen Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi)' in hastanemize bağlanması ile toplam yatak sayımız 450' ye çıkmıştır.

Yenişehir Semt Polikliniğimiz, 2019 yılının temmuz ayında tamamlanan yeni binasında tekrar hizmet vermeye başlamıştır.