Hangi Hastalar Evde Sağlık Hizmetlerinden Faydalanabilirler?
24 Ocak 2022

  • Kronik hastalığı nedeniyle hastanede sürekli yatarak tedavi olması gereken yürüyemeyen ve yatağa bağımlı hastalar,
  • KOAH vb. Solunum sistemi hastaları,
  • Terminal dönem palyatif bakım hastaları,
  • İleri derece kas hastaları,
  • Yatağa bağımlı engelli spastik çocuk hastalar yararlanabilmektedir. Ayrıca; Evde Sağlık Hizmetleri kapsamına alınan hastalara talepleri doğrultusunda Ağız ve Diş Sağlığı hizmetleri verilir.
    ! ÖNEMLİ
  • Evde Sağlık Hizmeti randevu sistemi ile çalışır.
  • Evde Sağlık Hizmeti alan hastalarda yeni oluşan acil durumlar Evde Sağlık Hizmetinin kapsamında değildir.
  • Acil Sağlık Hizmetine gereksinim duyan Evde Sağlık Hastasının 112 Acil Hizmetlerine ya da doğrudan sağlık kuruluşlarının acil servislerine başvurmaları gerekmektedir.