Yataklı Servisler
09 Şubat 2022

Genel Cerrahi Kliniği
Üroloji Kliniği
Beyin Cerrahi Kliniği
Dahiliye Kliniği
Ameliyathane Ünitesi
Anestezi ve Reanimasyon Ünitesi
Göğüs Cerrahi Kliniği
Göz Hastalıkları Kliniği
Kulak Burun Boğaz Kliniği
Plastik Cerrahi Kliniği
Ortopedi Kliniği
Fizik Tedavi Kliniği
Enfeksiyon Hastalıkları (İntaniye) Kliniği
Psikiyatri Kliniği
Göğüs Hastalıkları Kliniği
Cildiye (Dermatoloji) Kliniği
Nöroloji Kliniği
Kardiyoloji Kliniği
Hemodiyaliz
Palyatif Bakım Ünitesi