Yoğun Bakım
24 Haziran 2022

Yoğun bakım, ciddi hayati risk taşıyan hastaların tedavi gördüğü ünitedir. Hayati riskin en aza indirgenebilmesi açısından yoğun bakım ünitelerinde ekipman kalitesi, personelin uzmanlığı ve hijyen gibi konular çok büyük bir öneme sahiptir. 
Hastanelerimiz bünyesinde yer alan yoğun bakım ünitelerinde hastalar, son teknolojiye sahip cihazlarla 24 saat gözetim altında tutulur. Yoğun bakım ünitelerinde uzman hekimler, hemşireler ve hasta bakımından sorumlu sağlık profesyonelleri görev yapar. Yoğun bakımlarda tedavi gören hastalarımızın tüm laboratuvar tetkikleri, dijital röntgen çekimleri, doppler ve ultrasonografi tetkikleri yapılır, ayrıca özel ekipman desteği ile BT (bilgisayarlı tomografi) ve MR (manyetik rezonans) hizmetleri de sunulur. Bunlara ek olarak özel ilaçlar, solunum cihaz desteği, sürekli diyaliz gibi yaşam destekleri verilir. Hastanemizde; 3. Basamak 19 yataklı genel yoğun bakım, 2. Basamak 9 yataklı dahiliye yoğun bakımı ve 2. Basamak 6 yataklı koroner yoğun bakım bulunmaktadır.

Genel Yoğun Bakım Ünitesinde Tedavi Gerektiren Durumlar Nelerdir?

Hastalar birçok nedene bağlı olarak genel yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınabilirler, sıklıkla yatış nedeni olan klinik durumların bazıları aşağıda sıralanmıştır:

. Ağır vücut travmaları
. Ciddi künt ve delici yaralanmalar
. Beyin kanamaları
. Felç (İnme)
. Ciddi solunum yetmezlikleri
. Akut ve kronik böbrek yetmezlikleri
. Akut ve kronik organ yetmezlikleri
. Sinir sistemi hastalıkları
. Ciddi enfeksiyon ve sepsis
. Zehirlenmeler

WhatsApp Image 2022-06-24 at 11.03.07.jpeg
WhatsApp Image 2022-06-24 at 11.03.07 (1).jpeg
WhatsApp Image 2022-06-24 at 11.04.00.jpeg
WhatsApp Image 2022-06-24 at 11.04.01.jpeg
WhatsApp Image 2022-06-24 at 11.04.01 (1).jpeg