Dr Poliklinik Çalışma Listesi
08 Haziran 2023

 Acil Servis Hekim Çalışma Çizelgesi HAZİRAN 2023.xlsx
Beyin Cerrahi Servisi HAZİRAN 2023 Ayı Doktor Çalısma Programı.xls
Çocuk Hastalıkları Uzmanları Çalışma Cetveli 2023.xlsx
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Haziran 2023 Doktor Çalısma Programı - Kopya.xlsx
Dahiliye Servisi Haziran 2023 Doktor Çalısma Programı.xls
Dermatoloji Servisi Haziran 2023 Doktor Çalısma Programı.xls
Enfeksiyon Hastalıkları Servisi Haziran 2023 Doktor Çalışma Çizelgesi.xls
Fizik Tedavi Haziran 2023 Servisi Doktor Çalısma Programı.xlsx
Gastroenteroloji Servisi Haziran 2023 Doktor Çalısma Programı.xlsx
Genel Cerrahi Servisi HAZİRAN 2023 Çalışma Programı.xlsx
Göğüs Cerrahi Servis HAZİRAN 2023 Çalışma Cetveli (1).xls
Göğüs Hastalıkları Servisi Haziran 2023 Doktor Çalışma Programı.xls
Göz Hastalıkları Servisi Haziran 2023 Doktor Çalışma Programı.xls
Hastane Branş ve İcap Nöbetleri Listesi Haziran 2023.xlsx
İdari Uzman-Şef Nöbetçi Çalışma Takvimi MAYIS-HAZİRAN 2023xls (1).xls
Kadın Doğum Servisi Haziran 2023 Doktor Çalısma Programı.xls
Kardiyoloji Servisi Haziran 2023 Çalışma Cetveli.xlsx
KBB Servisi HAZİRAN 2023 Doktor Çalısma Programı.xls
Nefroloji Servisi Haziran 2023 Doktor Çalısma Programı.xlsx
Nöroloji Servisi HAZİRAN 2023 Doktor Çalısma Programı.xls
Ortopedi Servisi Mayıs-Haziran 2023 Çalışma Programı.xls
Plastik Cerrahi Servisi Haziran 2023 Doktor Çalısma Programı.xlsx
Psikiyatri Servisi Haziran 2023 Doktor Çalısma Programı (1).xlsx
Üroloji Servisi Haziran 2023 Doktor Çalısma Programı.xls
Güncel veriler için lütfen sayfayı yenileyiniz. (CTR
L + F5 kısayol tuşlarını kullanınız.)