Kardiyoloji Hastalıkları Kliniği
28 Mayıs 2021

KARDİYOLOJİ HASTALIKLARI KLİNİĞİ

Uzm. Dr. Fatma KÖKSAL

Uzm. Dr. Zekiye ASUHAN KARA

Uzm. Dr. Emrah YEŞİL

Uzm. Dr. Pelin AKBAYRAK

     Toros Devlet Hastanesi   Kardiyoloji  Kliniği'nde 4  uzman görev yapmaktadır. Hastanemizin merkez binasında bulunan üç  poliklinik odası , iki adet elektrokardiyografi  odası iki adet efor testi odası  her poliklinik odası içinde  ekokardiyografi odası mevcut olup  üç adet ekokardiyografi cihazı, 2 adet efor testi cihazı , üç adet  tansiyon holter cihazı, üç adet ritm holter cihazı  ile hizmet vermekteyiz. Yataklı servis içinde 1 adet trans özefajiyal ekokardiyografi cihazı bulunan  laboratuar bulunmaktadır.

     Ekokardiyogafi ve  transözefajiyal  ekokardiyografi aracılığı  ile yapısal kalp hastalıkları ,konjenital kalp hastalıkları , kapak hastalıkları ,kalp yetmezliği , miyokardiyal, perikardiyal  hastalıkların tanısı ve takibi yapılmaktadır.

     Efor testi aracılığı ile  iskemik kalp hastalıklarının tanısı, hastaların fonksiyonel kapasitelerinin değerlendirilmesi  yapılmaktadır.

     Tansiyon holter aracılığı  ile  tedaviye dirençli olguların tespit ve tedavisi  ,beyaz önlük hipertansiyon ,maskeli hipertansiyon olguları tespit edilip tedavileri düzenlenmektedir.

     Ritm holter aracılığı  ile kardiyak aritmilerin tespiti, takibi , tedavi sonucu  medikasyonu düzenlenmesi  yapılmaktadır

     Yatarak tedavisi gereken hastalarımız için  6 yataklı 2.basamak koroner yoğun bakım yatağımız ve kliniğimize ait 22  yataklı servis bulunmaktadır.