Nöroloji Hastalıkları Kliniği
28 Mayıs 2021

NÖROLOJİ HASTALIKLARI KLİNİĞİ

Uzm. Dr. İlkay KURT

Uzm. Dr. Erdal ÇÖL

Uzm. Dr. Suat ÖZYEDEK

Uzm. Dr. Necdet MENGÜLLÜOĞLU

Uzm. Dr. Nilüfer KÖĞ

Uzm. Dr. Ayça ACI

Uzm. Dr. Serhan KARAKILIÇ

     Toros Devlet Hastanesi Nöroloji Kliniği'nde 7 Uzman Doktor aktif olarak hizmet vermekte olup, Klinik bünyesinde 4 adet (biri heyet polikliniğinde olmak üzere) poliklinik, 2 adet EMG, 2 adet EEG laboratuarı ile Mezitlide bulunan Semt Polikliniğinde hizmet verilmektedir. Kliniğimizde 29 yatak kapasitesi ile yatan hastaların tetkik ve tedarikçisi yapılmaktadır.

NÖROLOJİ SERVİSİ VE YOĞUN BAKIM SERVİSLERİNDE


Serebravasküler Hastalıklar

Epilepsi 

Demas

Parkinson Hastalıkları

Kas Hastalıkları

Polinöropati

Multipl Skleroz


          Nörodejenerafy Hastalıklar v.b. yatarak tedavi görmekte olup bu hastalıkların ayaktan tedavi ve takipleri polikliniklerde yapılmaktadır.

          Nöroloji Kliniği olarak acil hastalara daha hızlı müdahale ve tedavi olanağı sunmak üzere, acil-servis nöbeti günlük olarak tutulmaktadır.