Üroloji Hastalıkları Kliniği
28 Mayıs 2021

ÜROLOJİ HASTALIKLARI KLİNİĞİ

Op. Dr. Nail İlhan İNAN  (Başhekim Yardımcısı)

Op. Dr. B. Halim BAL

Op. Dr. Okyay ŞİMŞEK

Op. Dr. Zafer YILDIRIM

Op. Dr. Süleyman ÜLGER

Op. Dr. Aziz ERGİN

Op. Dr. Mehmet KARABAKAN

Op. Dr. Göksel Fuat GÜRBÜZ

Op. Dr. Nebil AKDOĞAN

     Toros Devlet Hastanesi bünyesinde bulunan Üroloji Kliniği'nde biri Başhekim Yardımcısı olmak üzere 9 Üroloji Uzmanı görev yapmaktadır. 6 adet poliklinik Toros Devlet Hastanesi merkez binasında, 1 adet poliklinik de Mezitli Semt Polikliniği'nde 29 hasta yatağıyla hizmet verilmektedir.

     Klinik bünyesinde prostat hastalıkları, taş hastalıkları; prostat, böbrek, mesane, testis kanser tedavisi ve ameliyatları, ürolojik enfeksiyonlar, androloji (sertleşme bozukluğu, kısırlık, erken boşalma), Çocuk Ürolojisi (hipospadias, sünnet, inmemiş testis, vezikoüreteral reflü, üreteropelvik darlık), Kadın Ürolojisi (İdrar kaçırma, vesikovajinal fistül, idrar kesesi sarkması) tedavi ve ameliyatları yapılmaktadır. Ayrıca böbrek taşları PERKÜTAN NEFROLİTOTOMİ denilen kapalı sistemle, üreter ve mesane taşları ÜRETEROSKOPİ denilen idrar yolundan girilen sistemle opere edilmektedir. Yanısıra LAPAROSKOPİK yöntem denilen kapalı ameliyat uygulaması ile böbrek ve üreter hastalıklarına başarılı şekilde müdahale yapılmaktadır. Birçok merkezde yapılmayan penis cerrahisi (Peyronie Hastalığı, penil protez uygulama, venöz kaçağa bağlı sertleşme bozukluğu) kliniğimiz bünyesinde uygulanan girişimlerdir.