T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Mersin İl Sağlık Müdürlüğü Toros Devlet Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı
Mersin İl Sağlık Müdürlüğü Toros Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Baştabip

Güncelleme Tarihi: 27/09/2019

bastabip.jpg

Opr.Dr. Cemil KUL

Baştabip

1974 Konya doğumlu. İlk orta lise tahsilini Seydişehir’de tamamladı. Atatürk üniversitesi Tıp fakültesinden mezun oldu. Karabağ Sağlık Ocağı sorumlu tabibi olarak çalıştı. Tunceli Ovacıkta askerlik hizmetini tamamladı. 2003-2009 yılları arası İzmir Dr.Suat Seren Göğüs Cerrahi Kliniğinde Göğüs Cerrahi ihtisasını tamamladı. Bitlis de iki yıl Göğüs Cerrahi zorunlu hizmetini yaptı. 2011 yılında Toros Devlet Hastanesine atandı. 2015 -2017 yılları arası Başhekim yardımcılığı yaptı. 11.12.2017 tarihinde Başhekim olarak atanandı. Evli ve bir çocuk babasıdır. Kamu yönetimi okumaktadır.

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. Akciğer hamartomu: 15 olguluk bir analiz. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi. 2009;17(3):186-190

A2. Primary Intrathoracic Extrapulmonary Hydatid Cysts Analysis of 14 Patients with a Rare Clinical Entity. Tex Heart Inst J 2009;36(3):230-3

A3. Factors Affecting the Prognosis of non-Small Cell Lung Cancer with Chest Wall / Parietal Pleural Invasion (T3) Following Resection International Journal of Hematology and Oncology. Number: 2 Volume: 20 Year: 2010

A4. Kronik Obstruktif Akciğer Hastalığında Erektil Disfonksiyon ve Hastalık Parametreleri ile İlişkisi. Turkish Journal of Geriatrics. 2011; 14 (3) 238-244

A5. Prognostic value of epithelial growth factor receptor, vascular endothelial growth factor, E-cadherin, and p120 catenin in resected non-small cell lung carcinoma Arch Bronconeumol. 2011 Aug;47(8):397-402.

B. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

B1. Bronşial Sleeve Rezeksiyon Olgularımız. İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi, 18, Sayı 3, 2004(O)

B2. Küçük Hücreli Akciğer Kanserlerinde Cerrahi tedavi sonuçlarımız. İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi, 20, Sayı 3, 2006

B3. Erişkin yaşta saptanan aksiller kistik higroma ve kistik nodüler guatr birlikteliği (olgu sunumu). İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi, 21, Sayı 2, 2007(O)

B4. Spontan pnömotoraksta aksiller torakotomi deneyimlerimiz. İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi, 21, Sayı 2, 2007

B5. Benign Hastalıklarda Pnömonektomi. İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi,21, Sayı 2, 2007

B6. Primer Diyafragma Kist Hidatiği - Olgu Sunumu. Akciğer Arşivi 2007; 8: 71-3(O)

B7. Akciğer lezyonlarında pozitron emüsyon tomografisi. İzmir Göğüs Hastanesi dergisi,22, sayı, 2008

B8. Malign Plevral Mezotelyoma (Olgu Sunumu). İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi, 22, Sayı 3, 2008(O)

B9. İyatrojenik Trakeobronşial Rüptürler (Beş Olgu). İzmir Atatürk Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi 2008, 46 (1): 39-42 (O)

B10. Myastenia Graviste Timektomi. İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi, Cilt XXII, Sayı 1, 2008

B11. Spontan Pnömotoraksta Operatif Tedavi. İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi, Cilt XXIII, Sayı 1, 2009

B12. Diyafragma Evantrasyonu: Olgu Sunumu.. İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi, Cilt XXIII, Sayı 3, 2009(O)

B13. Travmatik Bilateral Pnömotoraks: Üç Olgu Sunumu. Konuralp Tıp Dergisi. (3).1. 28-31. 2011 (O)

B.14. İlginç Bir Diyafragma Rüptürü Olgusu An Interestıng Case Of Dıaphragmatıc Rupture İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi, Cilt XXVI, 2, 2012

B15. Sekonder Spontan Pnömotoraksın Tedavisinde “Otolog Blood Patch” ile Plörodez. Konuralp Tıp Dergisi 2013;5(1):31

B-16. Nadir Bir Akciğer Tümörü: Sklerozan Hemanjiom. İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi, 2, 2013