Kalite Yönetimi ve Verimlilik Birimi
02 Eylül 2022

Op. Dr. Mustafa AKÇABaşhekim Yardımcısı
Dr. Gülayşe ÇİFTÇİOĞLUKalite Yönetim Direktörü
Pınar ATALAYKalite Yönetim Birimi
Birgül DOĞAN Kalite Yönetim Birimi


Hastanemiz kalite yönetim birimi çalışmaları,

 • Standartları karşılamaya yönelik hedefleri oluşturur ve akabinde optimum kalite düzeyini sağlar.
 • Hastanemiz fiziki koşullarının iyileştirilmesi, insan gücü ve teknoloji kapasitesinin arttırılması ile kalite alanında standartların belirlenmesi, uygulanması ve uygulama düzeyinin yerinde değerlendirilmesini yapar.
 • Sağlıkta Kalite Standartları Hastane seti’nde belirlenmiş olan standartları gözden geçirir, yeni gelişmelere ayak uydurur, bir adım ötesini hedefler.
 • SKS uygulamalarını, planlar, uygular, kontrol eder, önlem alır bu döngüyü standartların doğru ve etkin uygulanmasına kadar devam eder.
 • İstenmeyen olay bildirimlerini analiz eder. Düzeltici ve Önleyici Faaliyet’ i başlatır.
 • Çalışan ve hasta memnuniyet, anketlerini uygular; öneri ve şikayetlerini alır. Analizini yapar, ve yönetime sunar.  Gerekli durumlarda geri bildirimde bulunur.
 •  Kurumsal hedef ve amaçlarının gerçekleşmesi için yönetime tavsiyelerde bulunur.
 • Eğitim, tesis güvenliği, hasta güvenliği, hasta ve çalışan görüş öneri değerlendirme komitesine katılır ve sekreteryasını yapar, komiteler arası koordinasyonu sağlar.
 • Beyaz, mavi, pembe, kırmızı ve turuncu kodda organizasyonu sağlar.
 • Doküman ihtiyacını belirler, hazırlanma sürecinde yardımcı olur, kontrolünü yapar. Gerekli olduğu durumlarda revize eder. Güncel doküman listesini hazırlar, yönetime sunar. Birimlerde güncel dökümanların kullanılmasını sağlar.
 • Klinik kalite ve Bölüm kalite göstergelerini birim sorumluları ile değerlendir, analiz eder yönetime sunar.
KY.PL.01 ÖZDEĞERLENDİRME PLANI- REV.02- 2022.docx